Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Beroepsgeheim en contact tracing

De contactonderzoekers zijn gestart om COVID-19-patiënten op te volgen en verdere besmetting tegen te gaan. Maar wat moet je doen indien je als zorgverlener ziek wordt en opgebeld wordt met de vraag om alle contacten, inclusief patiënten op te geven? Omdat we gebonden zijn aan beroepsgeheim, was het niet duidelijk wat diëtisten op dat moment moeten doen. Ondertussen is er een wettelijk kader voor zorgverleners.

Op aandringen van de Federatie Vrije Beroepen werd nu ook aandacht besteed aan de vrije beroepsbeoefenaars die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. KB nr. 44 bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met Covid-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden i.h.k.v. hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden.

De Federatie Vrije Beroepen heeft de voorbije weken geijverd voor een duidelijke regeling voor vrije beroepsbeoefenaars die willen meewerken aan het contactonderzoek. Het doet ons plezier om vast te stellen dat aandacht werd besteed aan deze noden. Wij moedigen alle vrije beroepsbeoefenaars aan om mee te werken aan het contactonderzoek.
 
Vanaf nu kunnen zorgberoepers, zonder vrees voor enige sanctie, aan de contacttracers meedelen met wie zij de dagen voorafgaand aan de besmetting contact hadden. De mededeling beperkt zich tot de identiteit en contactgegevens van het cliënteel of patiënten waarmee de vrije beroepsbeoefenaar in contact kwam. De meegedeelde informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
 
We begrijpen echter dat een aantal patiënten of cliënten mogelijks vragen zal hebben bij deze procedure. Om hen op de hoogte te stellen van het feit dat vrije beroepsbeoefenaars kunnen meewerken aan het contactonderzoek, doch dat slechts beperkte informatie zal worden overgemaakt mét de nodige vertrouwelijkheid, ontwikkelden Federatie Vrije Beroepen een template. Je vindt deze in bijlage.

De wetgeving kan je hier raadplegen.

Hoe werkt contacttracing? Deze infografic toont de werking contactonderzoek COVID-19