Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Afschaffing diabetespas: welke impact voor ons?

Sinds 1 februari 2016 treedt het “voortraject diabetes” in werking. Dit is een zorgmodel voor diabetes mellitus type 2 patiënten waarbij de huisarts de patiënt opvolgt en hiervoor (jaarlijks) de nomenclatuurverstrekking 102852 aanrekent.

Deze regeling treedt in de plaats van de vroegere regeling met de diabetespas. Vanaf 1 februari 2016 zullen bijgevolg geen nieuwe diabetespassen meer worden uitgereikt. 

Meer info: 
Brief_dietisten_NL.pdf
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/dietisten/Paginas/vergoeding-verstrekkingen-dietistische-diabetes2.aspx