Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Aanbevelingen mondmaskerplicht (code geel)

De consensus en omzendbrief aan gezondheidszorgberoepsbeoefenaars over het gebruik van beschermingsmiddelen bij code geel.

In bijlage vind je het consensus terug over het advies van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in beleidsniveau 1 van de epidemie.

Ook de omzendbrief aan de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars vind je hier terug.

Kort samengevat:

Voor personen zonder respiratoire symptomen en zonder vermoeden van SARS-COV-2 wordt gepleit om de universele maatregelen verder te zetten:

  • Patiënten en bezoekers dragen mondmasker in wachtzalen, gemeenschappelijke ruimtes en (waar mogelijk) bij contact met zorgverleners (niet voor residenten in residentiële zorgcollectiviteiten).
  • Zorgverleners dragen een mondmasker bij patiëntencontact. Ook in WZC en bij thuishulp.
  • Er wordt door het RMG aangeraden dat zorgverleners steeds een mondmasker dragen in gemeenschappelijke ruimten, ook als er geen patiëntencontact is, om transmissie te vermijden. Hiervan kan afgeweken worden indien er voldoende afstand en ventilatie voorzien is.

Voor personen mét acute respiratoire symptomen of bewezen SARS-COV-2 is de aanbeveling om zoveel mogelijk thuis te blijven.

 

De mondmaskerplicht blijft gelden vanaf de leeftijd van 12 jaar voor:

  • ALLE ZORGPROFESSIONALS die vallen onder de bepaling van de wet 10 mei 2015 (ook diëtisten), behalve logopedisten en psychologen.
  • ALLE PATIËNTEN tijdens hun aanwezigheid in praktijkgebouwen van bovenvermelde professionals
  • AL HET PERSONEEL EN BEZOEKERS EN PATIËNTEN van ziekenhuizen en apotheken