Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Zelfstudie: (leergang) Diarree en obstipatie

Diarree en obstipatie zijn vervelende klachten die bij mensen van alle leeftijden voorkomen. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Die kan liggen in de voeding, in het maagdarmkanaal, in effecten van medicatie of bijvoorbeeld psychische littekens. Een differentiaal diagnose geeft goed inzicht in de achterliggende problematiek en maakt een adequate interventie mogelijk. De zelfstudie wordt gevolgd door een contactdag.

Voor meer info en inschrijven

KLIK HIER

12 jun