Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Verso | Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Op 18 november plant Verso samen met jou het zaadje van de Green Deal die in 2023 zal uitgroeien tot de definitieve Green Deal 'Duurzame zorg en welzijn'. Ben jij nieuwsgierig naar wat dat allemaal inhoudt en betekent, dan is dit event het juiste adres!
18 nov

Green deal?
Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.

Green Deal Duurzame zorg
Verso zet samen met haar federaties haar schouders onder de Vlaamse Green Deal 'Zorg-Welzijn'. Deze Green Deal wordt getrokken door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bouwt voort op het werk van een aantal Vlaamse administraties zoals VIPA, VMM, DOMG, OVAM, ANB en kennisinstellingen zoals Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) en de VMx (werkgroep van milieucoördinatoren van de ziekenhuizen).

De vier grote hoofdthema’s zijn:

Natuur & Gezondheid 
Klimaat & infrastructuur
Materialen & Afval 
Geneesmiddelen in water 

De bedoeling is om in het najaar tot een finaal document te komen waarbij er effectief kan gekozen worden om vanuit het basisprogramma zich te engageren tot deelname en het uitvoeren van concrete acties binnen deze thema’s. 

We laten dit moment alvast niet zomaar voorbijgaan en plannen een groot event waarop we de thema's en doelstellingen van de Green Deal in de kijker zetten om jullie zo te inspireren tot effectieve deelname en engagement.

Meer informatie over het programma en het event vind je hier.