Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD| webinar ICF

Wat kun je als diëtist nu precies met de ICF in de praktijk? Helpt de ICF bij het formuleren van de diëtistische diagnose? Hoe kun je het gebruiken bij de dieetbehandeldoelen? Wat is de meerwaarde ervan bij registratie van gegevens?

Korting voor onze leden

SCHRIJF JE HIER IN!

16 nov

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) wordt steeds meer toegepast in de gezondheidszorg, ook multidisciplinair. Het ICF schema helpt de gezondheidstoestand van de patiënt vanuit een holistische visie eenduidig te beschrijven.

Wat kun je als diëtist nu precies met de ICF in de praktijk? Helpt de ICF bij het formuleren van de diëtistische diagnose? Hoe kun je het gebruiken bij de dieetbehandeldoelen? Wat is de meerwaarde ervan bij registratie van gegevens? Dit zijn enkele relevante vragen waarop we in deze webinar antwoord proberen te geven. 
Deze webinar is niet alleen zeer interessant voor de studenten Voedings- en Dieetkunde maar ook voor de diëtist in de eerste, tweede en derde lijn. We zullen gestructureerd moeten registreren om in de toekomst aan te kunnen tonen wat de meerwaarde van onze behandeling is. Deze webinar helpt je erbij. 

Wanneer?

Dinsdag 16 november om 19u
De webinar kan ook achteraf via opname bekeken worden.

Waar?

Online

Programma

19u Diëtist: denk ICF! -  Sytske Runia, hoofd diëtetiek UMC Utrecht & Lieve Pensaert, zelfstandig diëtist & lector UCLL
19u55 Het ICF denkkader toegepast binnen het zorgprogramma CVA in UZ Leuven - Floor Wynants, diëtist UZ Leuven
20u10 Stand van zaken RIZIV project BE-Safeshare : gegevensdeling door de diëtist - Filip Van Landeghem, diëtist werkgroep e-health VBVD
20u20 Q&A - alle sprekers
20u30 einde

 

Prijzen voor deelname:

  • Leden: €10
  • Niet-leden: €15
  • Studenten: € 7.5
  • Commissieleden: €7.5