Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD Herfststudiedag 2018

Save the date: donderdag 29 november 2018 in het Provinciehuis te Leuven.
29 nov

Thema: Oncologie en Voeding. 

Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven.

De Commissie "Oncologie" ging van start met de voorbereidingen. Het programma is over enkele weken definitief.  Leden ontvangen het met het volgende ti jdschrift. Niet-leden worden via de website en onze diverse partners op de hoogte gebracht.