Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD | Algemene vergadering

De VBVD stelt haar realisaties en plannen voor aan de leden en vraagt om jouw inbreng voor het beleid in de toekomst.

Toegankelijk voor alle VBVD leden

Gratis inschrijven wordt weldra mogelijk!