Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

UCLL-Thomas More | Permanente vorming: Voeding van het jonge kind en de adolescent

Deze navorming van vijf dagen richt zich tot alle voedings- en dieetkundigen, pas afgestudeerd of al meer ervaren, die zich willen verdiepen in nieuwe inzichten en nog op zoek zijn naar een goede praktische en kindgerichte aanpak.
22 feb tot 24 apr

 

Een kind is geen volwassene in het klein. Ouders, kinderen en jongeren begeleiden in gedragsverandering met gepaste voedings- en dieetadviezen vraagt een specifieke aanpak. Voor een kwaliteitsvolle hulpverlening moeten verschillende inzichten elkaar ontmoeten: ontwikkelingskenmerken, medische en voedingskundige aspecten en hoe je deze individuen kan benaderen.

Deze navorming richt zich tot alle voedings- en dieetkundigen, pas afgestudeerd of al meer ervaren, die zich willen verdiepen in nieuwe inzichten en nog op zoek zijn naar een goede praktische en kindgerichte aanpak. Ook studenten voedings- en dieetkunde die reeds 140 SP behaalden, vroedkundigen, verpleegkundigen en pediaters kunnen zich inschrijven. Het getuigschrift ‘voeding van het jonge kind en de adolescent’ met vermelding van programma en behaalde competenties, wordt uitgereikt aan voedingsen dieetkundigen die minstens 90 % van de lessen hebben bijgewoond en slagen voor het assessment. Andere cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest per gevolgde dag. Inschrijven voor 1 februari 2022

 

Meer informatie vind je in de bijlage of hier!