Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Symposium Steden en gemeenten als draagvlak voor een gezondere leefomgeving

De directe leefomgeving is het aangrijpingspunt om mensen tot een gezonde levensstijl te verleiden. Dit is een belangrijke publieke opgave: leefstijlkeuzen maakt men weliswaar zelf, maar de inrichting en vormgeving van de leefomgeving is primair een publieke verantwoordelijkheid.
26 apr

Tijdens het symposium van Viasano op 26 april 2019 brengen we wetenschappelijk onderzoek, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, voeding en beweging bij elkaar om ideeën en initiatieven aan elkaar te verbinden.

Het volledige programma kan je hier raadplegen.

Nieuwgoed Seminariecentrum, Grotesteenweg Zuid, 9052 Gent - Zwijnaarde