Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Startdatum Kinderwens ExpertiseNetwerk

Opleiding tot preconceptioneel lifestyleconsulent
22 jan

Er is nog te weinig aandacht voor een degelijke preconceptionele zorg in Vlaanderen. Daarom lanceert de online K-E-N Academy van Kinderwens ExpertiseNetwerk een gloednieuwe opleiding tot preconceptioneel lifestyleconsulent.

In België kampt 15% van de vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Hoewel de wetenschap steeds meer mogelijkheden biedt om een kinderwens in vervulling te laten gaan, is ook een gezonde levensstijl essentieel om de zwangerschapskansen te verhogen.

De gezondheid van vrouwen en mannen met een actieve kinderwens verbeteren, is een hele uitdaging. Omdat het cruciaal is om gezond zwanger te worden, passen zowel mannen als vrouwen best al drie maanden voor de conceptie hun levensstijl aan.

Het gaat niet alleen om niet roken of geen alcohol drinken, maar ook om gevarieerd eten en bewegen. Voldoende beweging en sport zorgen voor een betere controle van het lichaamsgewicht, suiker en bloeddruk. En dit verlaagt dan weer de kans op complicaties tijdens de zwangerschap.

In deze opleiding richten we ons vooral op educatie rond gezonde voeding, levensstijl, beweging en stress. Maar ook roken, alcohol, leeftijd, schadelijke stoffen, medicatie, infecties, foliumzuur, vaccinaties en prenatale screening zijn belangrijke aandachtspunten.

We leren hulpverleners bepaalde methodes en tools aan die ze kunnen gebruiken om een intentionele gedragsverandering bij wensouders te bereiken. Ook het DNA van kwaliteitsvolle gezondheidsbevordering komt aan bod. We hebben hierbij voldoende aandacht voor kennisuitwisseling binnen de groep en genoeg ruimte voor het omzetten van de theorie naar de praktijk.

BASISMODULE: Gezondheidsdeterminanten
• We belichten het thema gezondheid en vruchtbaarheid vanuit verschillende perspectieven en bieden een basismodel aan voor gezondheidsdeterminanten met de belangrijkste invalshoeken.
• Je ontdekt een mix van strategieën om gezondheid en vruchtbaarheid te bevorderen op een ethisch verantwoorde manier.
• Je stelt je eigen profiel als gezondheidsbevorderaar scherp en krijgt inzage in de psychologie en methodes rond intentionele gedragsverandering.
• Verschillende zorgthema’s waaronder omgeving, voeding, beweging en stress worden in verband gebracht met vruchtbaarheid.
Voor meer info en inschrijven: mail naar info@kinderwens.org

VERDIEPINGSMODULE: Interdisciplinair leren samenwerken in de
preconceptionele zorg
• Hoe ga je te werk om gezondheid en vruchtbaarheid te bevorderen in een multidisciplinaire setting?
• Hoe bied je een kapstok aan vrouwen en mannen met een actieve kinderwens binnen jouw expertise en kennis?
• Waar liggen jouw grenzen? Wanneer verwijs je de wensouder(s) beter door naar een andere hulpverlener?
• In deze verdiepingsmodule gaan we via casuïstiek de vertaalslag maken naar
de praktijk en leren we
op een waardevolle
manier interdisciplinair samenwerken.

INTERVISIEDAGEN
Na het afstuderen zijn er twee intervisiedagen gepland.

LESGEVERS ZIJN ONDER ANDERE
Dr. Bart Demyttenaere arts gynaecoloog
Prof. dr.Lode Godderis KuLeuven-idewe
Shanti Van Genechten
Prof. Dominique Hansen Uhasselt
Dr.Noémie Schenk en dr.Elia Voet huisarts
Sarah Noelmans diëtiste en Kwc
Martje Saerens educatief medewerker
Evelien Roegiers vroedvrouw en Kwc
Steffi De Cock onderwijspedagoog
dr. Staf Henderickx huisarts
Tia Hellebaut sportatlete

COÖRDINATIE
Shanti Van Genechten

LESDATA 2021
Vrijdagen 22, 29 januari, 12 februari, 19 maart, 2 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 11 juni, 3 september, 17 september, 24 september, 2 Intervisiedagen na afstuderen, data worden nog bepaald
synchrone en asynchrone lesmomenten wisselen elkaar af

WIE KAN DEZE OPLEIDING VOLGEN?
Enkel toegankelijk voor zorgverleners uit de (para-)medische sector waaronder artsen, apothekers, diëtisten, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen ...