Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Praktijklezing eetherstel | Een motiverende omgeving voor cliënten met een eetstoornis: in de kliniek en thuis

Patiënten met een eetstoornis worden vaak beschreven als ambivalent ten aanzien van genezing.
22 mrt

Ze hebben vaak een uitgesproken angst om de controle over hun gewicht te verliezen en dit kan er toe leiden dat werken aan herstel uitblijft. Onderzoek naar motivatie toont bovendien aan dat bij deze patiënten een gevoel van autonomie of ‘keuze’ een belangrijke voorwaarde is om tot therapeutische verandering te komen. Sofie Vanderlinden zal tijdens haar bijdrage vertellen hoe het motivationeel programma in Tienen aan de fundamentele basisbehoeften van patiënten gehoor geeft om vervolgens het herstelproces van deze patiënten gericht te ondersteunen. Vervolgens zal prof. dr. Bart Soenens ingaan op de motieven die patiënten kunnen hebben om al dan niet aan hun herstel te werken en op de rol die belangrijke omgevingsfiguren (ouders, medepatiënten, en therapeuten) kunnen spelen in motivatie voor herstel. Doorheen beide lezingen vormt de zelfdeterminatietheorie een belangrijke leidraad.

Praktisch

De praktijklezing gaat door in de lokalen van de PK Alexianen Tienen (Liefdestraat 10, 3300 Tienen), op 22 maart 2018, van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname kost 20 EUR (broodjesmaaltijd inbegrepen).

Inschrijven voor de praktijklezing is gewenst, en kan via vormingtienen@fracarita.org.