Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

PIT actief | Voeding bij slikstoornissen

De verdiepingscursus is opgebouwd uit online modules voor logopedist en diëtist, gevolgd door regionale contactmiddagen. De modules bestaan uit presentaties en literatuur; de zelfstudie kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen.
02 nov tot 03 dec

Slikstoornissen vormen een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, onvolwaardige voeding, uitdroging, longontsteking en overlijden. Ze kunnen het gevolg zijn van aandoeningen als neurologische, oncologische of aangeboren ziektebeelden. De prevalentie van slikstoornissen is naar schatting 6 % onder de totale bevolking, 23 % bij ouderen en hoger dan 50 % bij ernstige aandoeningen, zoals keelkanker of een beroerte. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft meer dan de helft een slikstoornis, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat dat voor vrijwel niemand van hen in het medisch dossier is gedocumenteerd.

De logopedist richt zich op slikrevalidatie of compensatietechnieken. Een aangepaste voeding met de juiste consistentie is een essentieel onderdeel van de behandeling en noodzakelijk om een goede voedingstoestand te waarborgen. De diëtist is hierin een belangrijke samenwerkingspartner en begeleidt de patiënt in de juiste en volwaardige voedingsinname, afgestemd op de wensen en mogelijkheden.

De verdiepingscursus is opgebouwd uit online modules voor logopedist en diëtist, gevolgd door regionale contactmiddagen. De modules bestaan uit presentaties en literatuur; de zelfstudie kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen.
De regionale contactmiddagen zijn in Utrecht op 2 november, Eindhoven op 12 november, Zwolle op 23 november 2021 en op 3 december 2021 in Utrecht. Als je je inschrijft als duo diëtist – logopedist ontvang je korting op de deelnamekosten.