Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Pit actief | Leergang Diarree en obstipatie

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactdag op 15 november in Utrecht. Deze leergang past in de specialisaties Acute en chronische zorg | Kinderen | Geriatrie en ouderen en | Psychiatrie en Verstandelijk gehandicapten zorg.

Meer info vind je hier

Korting voor leden van 25%

15 nov

 

Diarree en obstipatie zijn vervelende klachten die bij mensen van alle leeftijden voorkomen. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Die kan liggen in de voeding, in het maagdarmkanaal, in effecten van medicatie of bijvoorbeeld psychische littekens. Een differentiaal diagnose geeft goed inzicht in de achterliggende problematiek en maakt een adequate interventie mogelijk. De leergang biedt de achtergronden en passende interventies door de diëtist.

Meer info en inschrijven kan via deze link