Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Pit actief | Leegang medicatie en voeding

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactdag op 27 november in Utrecht. De leergang biedt verdieping over de wisselwerking tussen medicatie en voeding en de praktische vertaalslag naar de alledaagse praktijk.

Meer info vind je hier

Leden krijgen een korting van 25%

27 nov

 

Geneesmiddelen, voeding en voedingstoestand beïnvloeden elkaar. Deze wisselwerking resulteert bijvoorbeeld in geur- en smaakveranderingen, veranderende opname van (micro)nutriënten, afwijkingen in de darmmotoriek en een mogelijk verminderde of juist versterkte werking van geneesmiddelen. Effecten waarmee de diëtist rekening moet houden.

Meer info en inschrijven kan hier