Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

PIT actief | het kennisdossier voeding bij maag- en darmproblematiek

Het kennisdossier omvat drie onderwerpen, waarvan je er twee kiest.
15 jun

De onderwerpen zijn:
- geriatrie en consequenties voor het maag-darmkanaal
- ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
- voedingskundige consequenties van maag-darmchirurgie
Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen. Je sluit dit af met een online toets.

Klik hier voor meer info