Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

PIT actief | Het kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie

Met de thema’s Angio- en neuropathie als gevolg van diabetes, Medische afwegingen bij geriatrische patiënt, Angio- en neuropathie in het maag/darmkanaal als gevolg van diabetes, Voedingsinterventies bij gastroparese en bij nierschade.
30 okt

Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen. Je sluit dit af met een online toets.
Klik hier voor alle info