Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Online opleiding COVID-19: multidisciplinaire behandeling op IC en revalidatie

We kunnen er niet meer omheen. COVID-19 neemt al maandenlang een centrale plaats in ons leven in. Ook als zorgverlener gaan we nog heel wat uitdagingen tegemoet om COVID-19-patiënten goed te begeleiden zowel bij de therapie als bij herstel, zowel tijdens opname als in de eerste lijn.
06 okt

Programma

15u00      Start webinar

15u05     Pathologie COVID-19, Post-IC-syndroom en belang van de diëtist
Prof. Dr. Elisabeth De Waele, UZ Brussel

15u35         De rol van eiwitrijke voeding en beweging bij herstel
Prof. Dr. Ir. Peter Weijs, Amsterdam UMC, Amsterdam University of Applied Sciences

16u00        Best practice: beweegtherapie op maat op IC-afdeling
Véronique Strobbe, hoofdkinesist AZ Sint-Lucas, Brugge

16u20         Nutritioneel beleid bij Covid-19: Theoretische onderbouwing bij opname op ICU en in de revalidatiefase met interactieve casusbespreking     
Sven Van Caneghem, diëtist AZ Maria Middelares, Gent

 

Tarieven voor deelname:

Niet-leden: € 35

Leden: € 25

Ook indien je niet live kan deelnemen, kan je je inschrijven en het cursusmateriaal alsook de volledige opname achteraf verkrijgen.

 

We kunnen er niet meer omheen. COVID-19 neemt al maandenlang een centrale plaats in ons leven in. Ook als zorgverlener gaan we nog heel wat uitdagingen tegemoet om COVID-19-patiënten goed te begeleiden zowel bij de therapie als bij herstel, zowel tijdens opname als in de eerste lijn.

We vernamen van minister De Block dat er nomenclatuurnummers beschikbaar zijn voor de terugbetaling van een multidisciplinaire behandeling voor gehospitaliseerde COVID-19-patiënten voor gecombineerde behandeling door middel van beweegtherapie en voedingsadvies. Dit zou gelden voor opgenomen patienten op de IC en patiënten  die revalideren. We wachten nog op concrete informatie vanuit het RIZIV. Deze crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk de zorgsector is en dat voor een kwalitatieve zorg een goede multidisciplinaire aanpak en samenwerking onontbeerlijk is.

Vandaar gaan we in deze webinar dieper in op de pathologie, de aanpak op IC van voeding in combinatie met beweegtherapie en we belichten de belangrijke rol van de multidisciplinaire aanpak zowel op IC alsook bij de revalidatie. Dit doen we zowel met theoretische lezingen, afgewisseld met interactieve momenten via vragen en casussen. De focus van deze webinar ligt op de klinische behandeling van COVID-19, maar deze geeft ook een goede achtergrond voor eerstelijnszorgverleners die gewoon meer willen weten over de multidisciplinaire aanpak bij covidpatiënten.

We starten met een presentatie door Prof. Dr. Elisabeth De Waele over de pathologie en het post-IC-syndroom en het belang van de diëtist, zowel op IC alsook bij revalidatie. Prof. Dr. Peter Weijs gaat dieper in op de rol van eiwitten en beweging bij herstel op de IC-diensten en bij revalidatie. Vervolgens deelt hoofdkinesist Véronique Strobbe een best-practice verhaal over de inzet van beweegtherapie door zowel kinesist als ergotherapeut bij COVID-19 en andere patiënten op IC met risico op het Post Intensive Care syndroom. Ten slotte zal diëtist Sven Van Caneghem de theorie over de voedingsaanpak kort opfrissen a.d.h.v. tips en tricks en deze toepassen in casussen. De casussen worden interactief besproken door vraag-en-antwoord en door het gebruik van polls.

Accreditatie werd aangevraagd: voor artsen, kinesisten en via ADAP (NL diëtisten)