Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie: Quo vadis?

30 jun

De neurowetenschappen kennen een exponentiële toename van inzichten in het functioneren van het menselijk brein, dat ons denken, voelen en handelen (de zogenaamde trias psychica) onderbouwt. De kernvraag van dit symposium betreft de aard en de grootte van de bijdrage van deze kennis aan het begrijpen van de normale cognitieve, affectieve en conatieve functies en hun stoornissen. Exempli gratia worden de volgende vier psychische functie(stoornissen) onderzocht:

Anhedonie, depressieve stemming en hersenstimulatie

De neurobiologische onderbouw van anhedonie en stemmingsstoornissen met behulp van beeldvorming en neuromodulatie. Uitwerking van de toepassingsmogelijkheden van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

Hallucinaties en wanen: stoornissen van de waarneming en het denken

Onderzoek naar de relatie tussen normale waarnemings- en denkprocessen en hallucinaties en wanen bij schizofrenie.

Lichaamsbeeld en lichaamsbeeldstoornissen

De moderne neurobiologische inzichten in lichaamsbeeld en lichaamsbeeldstoornissen zoals bij anorexia nervosa en body dysmorphic disorder (morfodysfore stoornis).

Impulsiviteit en impulscontrolestoornissen

Impulsiviteit in denken en handelen is een belangrijke voorspeller van crimineel gedrag. Kunnen de moderne beeldvormingstechnieken een bijdrage vormen in de preventie en bij de beoordeling van misdrijven door rechtbanken en hoven? 

Het programma van het symposium en praktische informatie vindt u in bijgevoegde flyer.

Deelname is gratis. Registratie verplicht via volgende link: http://www.academiegeneeskunde.be/deelname-30-juni-2018