Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

KINTU | Reclame/Beroepsgeheim

Tijdens dit webinar wordt de wetgeving rond communicatie en beroepsgeheim in een diëtistenpraktijk verduidelijkt. In hoeverre mag een diëtist reclame maken? Waar ligt de grens met zich kenbaar maken? Wat zijn de regels inzake beroepsgeheim?
19 Mei

Doelgroep: Diëtisten
Spreker: Prof. Tom Goffin, docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg.

Tijdens dit webinar wordt de wetgeving rond communicatie en beroepsgeheim in een diëtistenpraktijk verduidelijkt. In hoeverre mag een diëtist reclame maken? Waar ligt de grens met zich kenbaar maken? Wat zijn de regels inzake beroepsgeheim?
Een theoretische uitleg wordt aangevuld met uw vragen.

Stuur hiervoor al uw vragen vóór 4 mei naar chris.kerfs@kintu.be
Vragen die zeker al aan bod komen:
- Mag een diëtist publiceren in een plaatselijke krant?
- Wat met de vermelding ‘uit sympathie’?
- Welke info mag op zelfgemaakte producten?
- Een diëtistenpraktijk op sociale media?
- Beroepsgeheim of vertrouwen bij kinderen?
- Beroepsgeheim bij noodgevallen?