Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

KINTU | Copingstrategieën

In deze interactieve training krijg je handvatten om je cliënten (opnieuw) te leren op een andere manier om te gaan met emoties. Je helpt hen hun repertoire aan copingstrategieën uit te breiden zodanig dat ze niet langer standaard naar eten grijpen telkens wanneer ze zich gestresseerd, overweldigd, verdrietig,… of zelfs gelukkig voelen.
03 dec

 

In ons werk als diëtist merken we geregeld dat enkel kennis over gezonde voeding niet voldoende is om ook effectief toe te passen. Eten betekent namelijk méér dan alleen maar voeden. Een deel van ons voeden is cultureel bepaald: eten brengt van oudsher mensen samen en verbindt hen met elkaar. Eten geeft voldoening op zintuiglijk niveau, maar ook in onze hersenen brengt eten iets teweeg. Daardoor krijgt eten meestal ook een belonende en regulerende functie, eentje die ons comfort of afleiding kan bieden.

Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Iedereen wil al wel eens graag een gebeurtenis vieren met lekker eten. Of iedereen grijpt wel eens naar een stuk chocolade of een zak chips na een moeilijke dag. Maar wat als eten één van de weinige, zo niet de enige manier is waarover mensen beschikken om hun emoties te reguleren? Wat als dit copingmechanisme ervoor zorgt dat mensen steeds meer moeite hebben om emoties en eten van elkaar los te koppelen? Wat als dit mechanisme negatieve gevolgen met zich meebrengt zoals obesitas, oncontroleerbare eetbuien en/of het verlies aan zelfvertrouwen? 

 

Klik hier voor meer informatie