Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

KENNISDAG Identiteit - ONLINE

Een van de belangrijke groeithema’s is het uitbouwen van een gezonde identiteit. Maar wat is een gezonde identiteitsontwikkeling? Wat gebeurt met die identiteitsontwikkeling als er een eetstoornis is? En hoe kunnen we haperingen in die identiteitsontwikkeling herkennen?

Meer info vind je hier.

09 sep

Deze kennisdag wil een update geven van de dynamiek achter identiteitsgroei, en wat kan gedaan worden ter ondersteuning van die groei: Werken aan een gezond lichaamsbeeld en meer zelfwaardering vormt een belangrijke basis, die kan ondersteund worden vanuit de ouder-kindrelatie, vanuit het leren omgaan met sociale media, maar ook via het aanleren van zelfcompassie.

Voormiddag: Identiteit & eet/gewichtsproblemen
9u45: Identiteit vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief (Koen Luyckx, KU Leuven)
10u45: Pauze
11u15: Identiteit en eetstoornissen (Margaux Verschueren, KU Leuven)
12u00 Identiteit als transdiagnostisch mechanisme van psychopathologie (Laurence Claes, KU Leuven & Universiteit Antwerpen)

Namiddag: Groeien naar identiteit
13u30: Zelf- en lichaamsbeeld bij eet/gewichtsproblemen (Lien Goossens, UGent)
14u05: Kinderen en media: Kan de ouder-kind relatie beschermen tegen lichaamsontevredenheid? (Jolien De Coen, UGent)
14u40: Pauze 
15u10: Positieve effecten van media op het lichaamsbeeld (Chelly Maes, KU Leuven)
15u45: Werken aan een positief zelfbeeld: de rol van zelfcompassie (Brenda Volkaert & Eva Van Malderen, UGent)
16u20: Afsluiting