Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Het kennisdossier Voeding bij maag- en darmproblematiek

Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen. Je sluit dit af met een online toets.
15 Mei

Het kennisdossier omvat drie onderwerpen, waarvan je er twee kiest. 
De onderwerpen zijn:

  • geriatrie en consequenties voor het maag-darmkanaal
  • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
  • voedingskundige consequenties van maag-darmchirurgie

Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets. Daarna schrijven we de accreditatiepunten bij in het Kwaliteitsregister.

Meer info vind je hier.