Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Herstelbenadering in de ouderenzorg: what's in a name?

Organisatie: Alexianen Zorggroep Tienen . Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Leuven
19 okt

De herstelbenadering kent binnen de geestelijke gezondheidszorg een enorm succes. Kern van deze benadering is de vraag hoe iemand ondanks een ernstige psychische kwetsbaarheid toch de draad van het leven kan opnemen en weer ‘zin’ kan ervaren. Dit vraagt veel van de betrokkene, maar vereist ook een bepaalde attitude van hulpverleners.

De presentiebenadering, waarbij de relatiedimensie primordiaal is, is hiervoor erg inspirerend. Naast het ‘persoonlijk herstel’ is er het ‘sociaal herstel’, of (weer) een plek in de samenleving krijgen.

Tijdens deze studiedag wordt nagegaan wat herstelondersteunende zorg voor de ouderenzorg te bieden heeft.
In de voormiddag zullen gerenommeerde (internationale) sprekers dieper ingaan op de herstelbenadering, op de ‘sociale benadering dementie’, en de vraag of de herstelbenadering handvaten kan bieden voor de alsmaar toenemende problematiek van levensmoeheid.
In de namiddag gaan de deelnemers concreet aan de slag: de presentiebenadering en aandacht voor de spirituele dimensie in een woonzorgcentrum en een afdeling ouderenpsychiatrie.
Afsluiten gebeurt met  getuigenissen over de eerste ervaringen met een herstelgroep voor ouderen.

Bekijk hier het volledige programma.