Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN | Voeding en Diabetes (basis)

Je verdiept je aan de hand van de nieuwste inzichten in het ziektebeeld diabetes, dieettechnische eisen, psychosociale aspecten, zelfmanagement, huidige medicatievormen, beweging en de interactie met het voedingsadvies. Ook sta je stil bij multidisciplinaire samenwerking in diabeteszorg en begeleidingsaspecten rondom leefstijlverandering bij diabetes.
03 apr tot 02 jun

 

Diabetesdiëtisten verzorgen de cursus Voeding en diabetes (basis). Gespecialiseerde gasttrainers lichten de bestudeerde literatuur toe. Via rollenspelen en casussen uit de praktijk bekijk je wat de nieuw verworven inzichten betekenen voor je dagelijkse praktijk.

Onderwerpen

  • Specifieke kenmerken van diabetes mellitus type 1 en 2 en verstoringen in het lichaam
  • Diabetische complicaties en overgewicht
  • Interpretatie van laboratoriumuitslagen
  • Behandeling van diabetes: voeding, beweging, medicatie en bloedglucoseregulatie
  • Leven met diabetes: van reacties na de diagnose tot de belasting van permanente zelfzorg, psychosociale aspecten en het dieetbegeleidingsproces
  • Diabeteszorg in Nederland waaronder beleid overheid en verzekeraars, NDF, positieve diëtist zorgstandaard diabetes, ketenzorg, zorgpad diabetes, samenwerking
  • Optimale voeding bij diabetes: van protocollen tot dieetbegeleidingsproces
  • Ondersteuning bij diabetes zelfmanagement

De herziene NDF Voedingsrichtlijn 2020 is meegenomen in deze cursus.

Vind alle informatie hier.