Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN VDO | post-hbo|cursus Kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen

Werk je als diëtist met kinderen met eetproblemen? Wil je vaardig(er) worden in een multidisciplinaire aanpak van jonge kinderen met eetproblemen? Wil je je specialiseren in het begeleiden van de ouders van deze kinderen? Daarbij is een voedings- dieetadvies op maat nodig.

Voor meer info klik hier

11 feb tot 13 feb

Een terugkerende vraag binnen de cursus is: wat past binnen het werkveld van de diëtist en waar is afstemming, samenwerking met of verwijzing naar andere professionals passend? Deze cursus is gericht op eetproblemen bij kinderen zonder pathologische oorzaak. Accent zal liggen op voorschoolse leeftijd. In de casuïstiek kan ook aandacht worden besteed aan jonge basisschoolkinderen. 
Vervolgcursus van Kindervoeding en Kinderdiëtetiek
Tijdens de basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek heb je kennis verworven van de anatomie, fysiologie en groei van het gezonde en zieke kind en inzicht gekregen in de psychologische ontwikkeling van, en pedagogische aspecten bij gezonde kinderen. Deze vervolgcursus Kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen sluit hierop aan. We behandelen theorie en praktijk van kinderen die problemen ontwikkelen bij het aanleren van een gezond eetpatroon.