Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN VDO| post-hbo cursus | Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Als diëtist besluit je of behandeling zinvol en veilig is voor een cliënt die zonder verwijzing bij je komt. Je screent op zogenaamde rode vlaggen: symptomen van ziekten of aandoeningen die buiten het domein van de diëtist vallen.

Voor meer informatie klik hier

23 jan

Je bestudeert literatuur over wet- en regelgeving, juridische aspecten, verantwoordelijkheden en organisatorische aspecten rondom directe toegankelijkheid. Je gaat na wat dit betekent voor jouw verantwoordelijkheden en welke kansen hierdoor ontstaan. Je traint aan de hand van casussen uit de praktijk met het screenen op rode vlaggen en de communicatie hierover met cliënt en arts.