Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN | Post-HBO Kinderdiëtetiek: Eetproblemen bij jonge kinderen

Post-hbo vervolgcursus Kindervoeding en Kinderdiëtetiek. Tijdens de basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek heeft u kennis verworven van de anatomie. Deze kennis en inzicht heeft u toegepast bij het uitwerken en bespreken van casussen.
04 apr tot 20 jun

Tussen de 25 en 40 procent van alle kinderen tot 4 jaar heeft problemen met eten. Vooral te vroeg geboren baby's en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking lopen het risico op chronische eetproblemen. Echter ook gezonde kinderen kunnen problemen laten zien in hun ontwikkeling naar een gezond eetpatroon. Jonge kinderen kunnen hun ouders tot wanhoop drijven met 'dat lust ik niet' en 'dat wil ik niet' in de zogenaamde peuterpubertijd. Juist in deze fase kan de ouder de basis leggen voor gezond eetgedrag.

Van belang is dat de ouder duidelijke grenzen aangeeft. De kunst is om hierbij niet de strijd aan te gaan en de juiste balans te vinden tussen te strenge regels en helemaal geen regels. Bij een grote groep kinderen zijn de problemen van voorbijgaande aard. Toch zijn er jaarlijks enkele honderden kinderen die een chronisch eetprobleem ontwikkelen, zoals ARFID. De diëtist biedt kinderen en hun ouders deskundige begeleiding passend bij het kind. De diëtist helpt het kind in samenwerking met de ouders bij het ontwikkelen van een gezond eetpatroon, het krijgen of behouden van een goede voedingstoestand en daarmee bij het optimaliseren van de groei.

  • Werk je als diëtist met kinderen met eetproblemen of ARFID?
  • Wil je jouw kennis en vaardigheden vergroten?
  • Wil je je specialiseren in het begeleiden van de ouders van deze kinderen?
  • Wil je vaardig(er) worden in een multidisciplinaire aanpak van jonge kinderen met eetproblemen of ARFID?

Daarbij is een voedings- dieetadvies op maat nodig. Dit vraagt om kennis van de ontwikkelingspsychologie van het kind, van pedagogische en systemische factoren die een rol spelen bij eetgedrag en van herkennen van problemen met betrekking tot sensorische integratie. Een terugkerende vraag binnen de cursus is: wat past binnen het werkveld van de diëtist en waar is afstemming, samenwerking met of verwijzing naar andere professionals passend? Multidisciplinaire samenwerking in de behandeling van eetproblemen is belangrijk. De grens tussen monodisciplinair behandelen en samenwerken en/of doorverwijzen kan per diëtist verschillen. 

 

Meer informatie over de opleiding vind je hier.