Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN | Post-HBO Dieetbegeleiding bij migranten

De diversiteit in onze maatschappij groeit. Daardoor krijg je ook in jouw diëtistenpraktijk steeds vaker patiënten met een migratieachtergrond op het spreekuur.
19 jun tot 25 sep

De diversiteit in onze maatschappij groeit. Daardoor krijg je ook in jouw praktijk steeds vaker patiënten met een migratieachtergrond op het spreekuur. Dat is weleens ingewikkeld. Jouw patiënt kan de uitleg over diabetes niet volgen. Je twijfelt of je wel een compleet beeld van het eetpatroon hebt. Je denkt afspraken te hebben gemaakt, maar het resultaat blijkt anders dan je dacht. Je twijfelt wat de zoon van jouw patiënt precies vertaalt... Herkenbaar?

In de cursus Dieetbegeleiding bij migranten ontdek je hoe cultuur invloed heeft op jouw dieetbegeleiding. Je leert meer over eetculturen, interculturele communicatie en hoe je de communicatiestijl af kunt stemmen op verschillende niveaus.

Deze cursus is gebaseerd op een promotieonderzoek naar dieetbegeleiding van migranten.

 

De cursus is als volgt opgebouwd: training interculturele communicatie, eetculturen, sociale omgeving en Ramadan, omgaan met laaggeletterdheid,
omgaan met een taalbarrière, reflectie op eigen consultgesprekken, simulatiegesprekken met trainers en een kooksessie met een gespecialiseerde diëtist.

In deze cursus staan de volgende competenties centraal:

Kennis

  • Kennis van ziekten in verschillende groepen mensen met een migratie achtergrond.
  • Kennis van interculturele communicatie.
  • Kennis van eetculturen en bereidingswijzen.
  • Kennis van hulpmiddelen bij een diëtistisch consult.

Houding/attitude

  • Bewustzijn van de invloed van verschillende culturen op het gedrag en denken van de individu.
  • Bewustzijn van de sociale context waarin specifieke groepen mensen met een migratie achtergrond leven.
  • Bewustzijn van de eigen vooroordelen en neiging tot stereotypering.

Vaardigheden

  • De vaardigheden om informatie te verzamelen en over te brengen op een manier die de patiënt begrijpt.
  • Interculturele communicatie en communiceren bij een taalbarrière.
  • Vaardigheid om flexibel en creatief om te gaan met nieuwe situaties.

Meer informatie vind je hier.