Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HAN | Post-HBO Bloedglucoseregulatie bij insulinetherapie en combinatietherapie

Heb je de basiscursus Voeding en diabetes gevolgd? Tijdens deze post-hbo vervolgcursus bij de HAN ga je dieper in op de voeding en fine tuning van de bloedglucoseregulatie bij insulinetherapie en combinatietherapie bij diabetes type 1 en 2.
24 Mei tot 30 jun

PROGRAMMA NASCHOLING DIABETES
Met deze vervolgcursus vergroot je je kennis en inzicht over bloedglucoseregulatie bij insulinetherapie en combinatietherapie. Het programma is gevarieerd, praktijkgericht en behandelt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Wat je leert, kun je meteen toepassen in je dagelijkse praktijk.

De herziene NDF Voedingsrichtlijn 2020 is meegenomen in deze cursus. 

Onderwerpen

 • Eenmaal, tweemaal en meermaal daags insuline schema’s, al dan niet in combinatie met orale bloedglucoseverlagende diabetesmedicatie en/of GLP-1 analogen, DPP-4 remmers, SGLT2 remmers bij DM1 en DM2
 • Insulinepensystemen en bloedglucosemeters, inclusief boluscalculators
 • Analyseren en adviseren wat betreft voeding en lichaamsbeweging bij diabetes op basis van bloedglucose dagcurves
 • Het al dan niet kunnen toepassen en beoordelen van insuline: koolhydraat ratio’s
 • Het kunnen berekenen en toepassen van insuline: koolhydraatratio’s
 • (Zeer) laagkoolhydraat voedingspatroon bij insulinetherapie en combinatietherapie
 • De rol van de diëtist en diabetesverpleegkundige/POH-er bij finetuning van de bloedglucoseregulatie
 • Interdisciplinaire samenwerking en overleg binnen het diabetesteam of diabeteszorggroep
 • Overdracht informatie betreffende cliënten met diabetes en insulinetherapie tussen 1e, 2e en 3e lijn

WERKWIJZE
Vertaalslag naar je dagelijkse praktijk

 • Een gespecialiseerde diëtist uit de 1e of 2e lijn, werkzaam in een diabetesteam en/of diabeteszorggroep en met ervaring in het begeleiden van cliënten met diabetes met insulinetherapie begeleidt deze cursus.
 • De bestudeerde literatuur en weblectures worden door middel van praktische verwerkingsvragen en ingebrachte vragen toegelicht.
 • Door middel van oefening met casuïstiek en zelf ingebrachte casussen maak je de vertaalslag naar je dagelijkse praktijk. 
 • Je ontdekt wat de nieuw verworven inzichten betekenen voor je werkwijze, samenwerking met andere diabeteshulpverleners en overdracht van cliëntinformatie tussen 1e, 2e en 3e lijn gezondheidszorg.

Kortom, theorie en praktijk gaan bij deze cursus hand in hand.

Bij het bespreken van de casussen uit de praktijk op dag 2 van deze vervolgcursus wordt de groep gesplitst: de ene helft presenteert ’s ochtends de casussen aan de medecursisten en de cursusbegeleider, de andere helft ’s middags. 

Per twee deelnemers wordt een casus uitgewerkt. Deze uitwerking wordt in de elektronisch leeromgeving geplaatst.  Een lid van het koppel presenteert. Medecursisten en cursusbegeleider geven feedback. Het ander lid van het koppel reageert in eerste instantie op deze feedback. De feedback wordt op verzoek van de cursusbegeleider verwerkt en ter beoordeling toegestuurd naar de cursusbegeleider.

DIGITALE LEEROMGEVING
Voorafgaande aan en tijdens deze bijscholing diabetes heb je toegang tot de digitale leeromgeving, zodat je cursusmateriaal kunt raadplegen. Ook plaats je gemaakte uitwerkingen op de site van de cursus.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je bent toelaatbaar als je:

 • in het bezit bent van het hbo diploma Voeding en Diëtetiek en van het certificaat van de post-hbo cursus Voeding en diabetes (basis)
 • werkt met cliënten met diabetes mellitus, die behandeld worden met insulinetherapie of als je je hierop aan het voorbereiden bent, bijvoorbeeld middels een stage bij een diëtist, die cliënten met diabetes mellitus begeleidt, die behandeld worden met insulinetherapie.

Meer info vind je hier.