Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Eetexpert | Praten over gewicht en eetgedrag op school

Dit is een vorming voor schoolteams en CLB-teams.
01 apr

Werk je preventief of beleidsmatig rond eet- en gewichtsproblemen bij jongeren?

Twijfel je soms welke gezondheidsboodschappen je best geeft?

Zoek je naar de juiste woorden om met jongeren te praten over gewichtsissues? 

Programma

In Vlaanderen heeft ongeveer een vijfde van de kinderen overgewicht, de helft van de adolescente meisjes voelt zich te dik. Veel jongeren voelen zich ongelukkig in hun lichaam. Verontrust dit jou ook? Ben je soms op zoek naar de juiste woorden bij gesprekken rond de weegschaal? Of vraag je je af welke boodschappen je kan geven om preventief te werken rond eet- en gewichtsproblemen? 

Deze vorming biedt concrete handvatten bij je communicatie over voeding, eetgedrag en gewicht, toegepast op je werksetting. 

Doelgroep

De vorming van 1 april te Brussel richt zich tot alle school- en CLB-teams (leerkrachten, opvoeders, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders...) van het secundair onderwijs die meer willen weten over communiceren rond gewichtsissues met leerlingen en dit een plaats kunnen geven binnen hun breder gezondheidsbeleid.  

Docenten

An Vandeputte is klinisch psycholoog & gedragstherapeut en coördinator van Eetexpert.

Cato Nys is klinisch psychologe en gedragstherapeut in opleiding. Ze werkt als wetenschappelijk medewerker bij Eetexpert en verricht klinisch werk te PraxisP in Leuven

Waar

Hendrik Consciencegebouw (lokaal 1C15), Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel (Dit is het departement Onderwijs en vorming aan het Noordstation - breng je identiteitskaart mee) 

Inschrijven

Inschrijven kan op  www.eetexpert.be via de vormingsagenda. Ben je na inschrijving toch verhinderd? Laat het weten via secretariaat@eetexpert.be.