Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Eetexpert | Basisopleidingen Eetstoornissen

Deze basisopleiding richt zich op de diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen in de praktijk.
19 sep

Deze basisopleiding richt zich op de diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen in de praktijk. Concreet ga je aan de slag met het herkennen van signalen voor eetstoornissen, het uitvoeren van een gerichte screening en intake, het inschatten van motivatie, het uitwerken van een behandelplan, en het toepassen van onderbouwde kennis in een multidisciplinaire behandeling.

De cursus is gericht op hulpverleners uit alle disciplines die meer kennis willen vergaren met betrekking tot de basisbehandeling van eetstoornissen.

De basisopleiding eetstoornissen omvat 19 vormingsuren:

Zelfstudie pakket (9u): Wat zijn eetstoornissen, herkennen van eetstoornissen, diagnostiek, opstellen van behandelplan en aanpak van eetstoornissen.
Vraagmoment (1u): Vraagmoment voor je vragen naar meer info
Seminarie (3u): Multidisciplinair samenwerken bij eetstoornissen
Webinar (3u): Webinar behandeling van jonge patiënten en hun context
Praktijklabo (3u): Vertaling naar de praktijk. Aan de slag met casusmateriaal.

 

Meer informatie vind je hier.