Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Bij- en nascholing Sportvoedingsadvies op maat geven - sportdiëtetiek

Binnen dit opleidingsonderdeel zal aandacht worden besteed aan de voeding van zowel de recreatieve als van de topsporter. Er zal hierbij worden uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke internationale aanbevelingen.
Zie voor informatie en aanmelding:

klik hier

25 feb tot 28 apr

Je leert deze aanbevelingen kritisch te analyseren en interpreteert hieruit welk advies geschikt is voor de sporter in functie van zijn/haar type sportbeoefening. Ook het gebruik van sportvoedingssupplementen komt aan bod en de risico's op een positieve dopingcontrole die dit al dan niet met zich meebrengt. Het uitwerken van enkele casussen geeft meer praktisch inzicht in de theorie. Het programma is opgesplitst in 3 modules. Externen die ingeschreven zijn voor de hele navormingscursus, volgen ook nog een derde module die wordt afgesloten met een bezoek aan het BLITS waar een praktisch inspanningslabo op het menu staat.

Programma
Deze navorming gaat door op 8 lesdagen van 25 februari 2021 t/m 28 april 2021, zie programma hieronder.

Inleidingsmodule 1:  Inleiding fysieke activiteit

Inzicht in energieverbruik in rust en bij inspanning, fysiologische gevolgen van sport kunnen inschatten, een inspanningstest kunnen interpreteren, Inzicht in de biochemie van de inspanning, kennis van biometrie.

Module 2: Sportvoedingsadvies op maat kunnen geven, rekening houdende met een trainingsschema voor, tijdens en na de wedstrijd.

Kennis van internationale richtlijnen betreffende voeding bij sporters, bij teamsport, duursport en krachtsport. Deze richtlijnen kunnen toepassen in de praktijk (opstellen, uitrekenen van dieetadvies/menu) en kunnen aanpassen in functie van de individuele sporter.

Gezonde aanpak van gewichtsreductie en/of krachtverhoging.

Invloed van sportvoedingssupplementen, -drank en hydratatie op prestaties;

(Sport) Voedingsadvies bij kinderen/jeugd.

Module 3 (enkel voor cursisten navorming): Specifieke doelgroepen (topsporter, kinderen,…)

Antidoping, geneesmiddelen en voedingssupplementen

Inzicht in psychologische begeleiding van een sporter;

Sportvoeding bij de vegetarische sporter.
Anemie en ijzerdepletie.

Sportvoeding en diabetes.

Practicum inspanningsfysiologie: maximale inspanningstest met ergospirometrie en lactaatbepaling

Nog vragen?
Stuur ons gerust een mailtje: info.vdk@ehb.be