Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

AP Hogeschool | Navorming - Voeding bij sport

Een onmisbare nascholing voor de diëtist die zich bezighoud met sportvoedingsadvies voor (top)sporters
10 okt tot 23 apr

INHOUD
Voeding is voor een persoon die intensief sport en/of mee doet aan wedstrijden belangrijk. De juiste sportvoeding is cruciaal voor optimale resultaten. De cursist leert sportvoedingsadvies op maat te geven, dit zowel in functie van de prestatie, gezondheid en lichaamstelling van de sporter.

In deze navorming worden de meest recente wetenschappelijke internationale aanbevelingen toegelicht. Je leert de aanbevelingen kritisch analyseren en interpreteert hieruit welk advies geschikt is voor de sporter. Een sportpsycholoog komt toelichten wat zijn rol kan zijn in het mee begeleiden van een sporter. Sportvoedingssupplementen worden toegelicht: welke zijn wanneer nuttig, welke zijn illegaal? Het uitwerken van een casus geeft meer praktisch inzicht in de theorie.

Na het volgen van deze navorming beschik je over de volgende competenties:

 • Je kan gestructureerd de individuele en specifieke energiebehoefte van een sporter vaststellen.
 • Je kan zijn actuele voedingspatroon en -gewoonten bepalen.
 • Je stelt aanpassingen voor die realiseerbaar zijn op korte en lange termijn en die de prestaties van de sporter ten goede komen, op een optimale en gezonde manier.
 • Je kan indien nodig doorverwijzen.

DOELGROEP
Artsen, diëtisten en voedingsdeskundigen, kinesitherapeuten, sport- en fitnessbegeleiders of instructors, sporters, trainers.

Deze navorming is in de eerste plaats bedoeld voor houders van een bachelordiploma Voedings- en Dieetkunde. Indien de diëtisten slagen voor de evaluatie ontvangen zij een attest waarop vermeld staat dat ze bekwaam zijn om sportvoedingsadvies te geven.

De navorming staat ook open voor andere begeleiders van sporters zodat deze op de hoogte zijn van wat een goede ‘sportvoeding’ inhoudt. Zij kunnen de sporter screenen en indien nodig doorverwijzen naar een voedingsdeskundige/diëtist. Deze groep niet-diëtisten ontvangt dan een attest van deelname aan de cursus.

VORM
Het is een zeer praktische opleiding waarmee de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen in de eigen setting.
De navorming wordt aangeboden in 7 lesdagen verspreid over een academiejaar. 
De lesdagen gaan door op een dinsdag en starten om 9 uur en eindigen meestal voor 17 uur.

PROGRAMMA

 • Dag 1 - dinsdag 10 oktober 2023: Inleiding sportvoeding en beweging
 • Dag 2 - dinsdag 14 november 2023: Bio energetica en basisprincipes trainingsleer
 • Dag 3 - dinsdag 12 december 2023: (Kin)antropometrie: theorie - belang lichaamssamenstelling en juist meten
 • Dag 4 - dinsdag 16 januari 2024: Bepalen energiebehoefte en basis sportvoeding
 • Dag 5 - dinsdag 6 februari 2024: Principes training low/high en invloed van sportvoedingssupplementen
 • Dag 6 - dinsdag 12 maart 2024: Voedingshypes, gewichtsreductie en maag- en darmklachten binnen de sport
 • Dag 7 - dinsdag 23 april 2024: Casusvoorstelling

Waar gaan de lessen door?

Lesdag 2 gaat door in Fitlab Nottebohm, Brasschaatbaan 28 in Brecht.

Alle andere lesdagen gaan door op AP Hogeschool campus Kronenburg, Kronenburgstraat 47 in Antwerpen.

GETUIGSCHRIFT EN ATTEST
Indien de diëtisten slagen voor de evaluatie ontvangen zij een attest waar op vermeld staat dat ze bekwaam zijn om sportvoedingsadvies te geven. Hiermee kunnen zij zich aansluiten bij de vereniging van sportdiëtisten in Nederland en in België en bij de werkgroep sportdiëtisten van de Vlaamse beroepsvereniging VBVD.

De andere deelnemers krijgen een attest van deelname.

Alle verdere praktische informatie vind je terug op de website van AP hogeschool.