Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Inschrijvingsformulier Webinar Ondersteuning kringverantwoordelijken en diëtist-zorgraadleden

Met deze 3 webinars wil de VBVD de kringverantwoordelijken van de diëtistenkringen en diëtist-zorgraadleden van de eerstelijnszones ondersteunen, motiveren en een platform aanbieden om met elkaar te netwerken.

Indien je niet live kan deelnemen, kan je bovenstaande datum toch aanvinken. Wij bezorgen de presentatie en opname achteraf.