Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden VBVD studiedagen en infoavonden

Door je inschrijving voor het evenementen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden

Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier op de website of via een e-mail gericht aan info@vbvd.be, indien deze optie eveneens wordt vermeld.

Elke inschrijving betekent aanvaarding van de volgende algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden en brengt altijd een betalingsverplichting met zich mee.

Betalingen

De VBVD stuurt je een bevestigingsmail met betalingsinstructies en een automatische gegeneerde factuur. Of een opleiding al dan niet in aanmerking komt voor subsidie door de KMO-Portefeuille, dit staat apart vermeld bij deze opleiding. Vraag in dat geval je subsidie tijdig aan. Betalingen die niet conform zijn, laattijdig of onjuist kunnen geweigerd worden.

Maximum aantal inschrijvingen

Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers kunnen de inschrijvingen vroegtijdig afgesloten worden. In dit geval word je hierover geïnformeerd. De VBVD kan indien gewenst een wachtlijst aanleggen.

Annuleringen

Je kan kosteloos annuleren tot de uiterste inschrijfdatum met integrale terugbetaling van je inschrijvingsgeld.

Wanneer je na de uiterste inschrijfdatum en tot de start van evemenet annuleert, worden administratieve kosten (€25 voor leden, €35 voor niet-leden) ingehouden of kan je je kosteloos laten vervangen door een collega.

De administratieve kosten die in rekening gebracht worden zijn gerelateerd aan de contractuele annuleringsvoorwaarden voor de gehuurde zaal en de voorziene catering. Verwittig in elk geval info@vbvd.be zodat we tijdig de deelnemerslijst kunnen aanpassen.

Annulatie na start van het evenement is niet meer mogelijk en dan moet de volledige factuur betaald worden.

Bij last-minute annulering of niet komen opdagen wegens ziekte, zijn dezelfde bepalingen als hierboven van toepassing.

De VBVD kan genoodzaakt zijn een infoavond of studiedag te verplaatsen of te annuleren bij onvoldoende deelnemers of overmacht. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op onderstaande datum.

Maandag 07/03/2022