Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Onderwijs

Meetings gaan 2-3 keer per jaar door en daarnaast vinden er ad hoc vergaderingen van diverse werkgroepen plaats.
Voorzitter: Karin Van Ael, Thomas More Kempen, Campus Geel Leden: Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Mia Verschraegen (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Karen Van Wassenhove (Odissee Gent) en Marleen Adam (Artesis Plantijn Antwerpen)
Missie: 

Realisaties/deelnames 2016

Update en optimalisatie van het gestandaardiseerde evaluatie-formulier voor stage, vertrekkende van het Domein specifieke leerresultatenkader (DLR)
Op basis van de resultaten van een bevraging stageplaatsen
Test in enkele ziekenhuizen (in samenwerking met Commissie beleid klinische voeding)
Deelname aan de week van de diëtist in maart met studenten in een aantal treinstations
Mede-organisatie van de Academic roadshow (initiatief van Nice in enkele hogescholen: workshop casussen melk- en melkproducten voor werkveld en studenten
Deelname docenten en studenten aan het Health Athletes Programme van de Special Olympics in La Louvière, 5-7 mei
Start samenwerking Commissie Beleid Klinische Voeding (eerste bainstorm)

Doelstellingen: 

Doelstellingen 2017

In gebruik nemen van het vernieuwde gestandaardiseerde evaluatieformulier voor stage met organisatie informatiesessies stageplaatsen
Verder samenwerken Commissie "Beleid Klinische Voeding" met de bedoeling de kwaliteit van de stage te optimaliseren
Concrete minima ontwikkelen over wat studenten moeten kunnen op stage
Startcriteria voor klinische stage, te ontwikkelen door Commissie BKV, aankaarten bij directie hogescholen
Tijdschrift: jaarlijks de abstracts van beste Bachelorproeven doorsturen voor publicatie
Webpagina Commissie "Onderwijs" op website VBVD vorm geven