Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Thema's

Vele diëtisten specialiseren zich in een bepaald thema en richten werkgroepen op rond hun specialisaties. Op die manier willen de leden de kennis over hun thema delen met diëtisten in andere werkvelden.
Voorzitter: Lien Joossens | Leden: Kristin De Buyser en Kaatje Loeys
Voor meer info, contacteer de Voorzitter Dimitri Declercq op dimitri.declercq@uzgent.be en 0478 61 38 34.
De commissie "Oncologie" bestaat uit 9 actieve leden, allen werkzaam in de klinische setting. Daarnaast overkoepelt de commissie verschillende werkgroepen.
De commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten werd in 2011 opgericht en bestaat uit verschillende diëtisten die hun werkve
In de commissie Ouderenzorg van de VBVD zijn momenteel een tiental diëtisten actief.
Op 24 januari 2017 ging de commissie "Sportvoeding" van de VBVD van start!
Het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek" is het tijdschrift van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten of de VBVD.
Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten-diabeteseducatoren. Dit result
Meetings gaan 2-3 keer per jaar door en daarnaast vinden er ad hoc vergaderingen van diverse werkgroepen plaats.
De commissie "Beleid klinische voeding" wil elkaar ondersteuning bieden betreffende klinische diëtetiek.
Voor meer info, contacteer de Voorzitter, Kris Gillis via kris.gillis@me.com.
In december 2008 bundelden diëtisten uit verschillende ziekenhuizen hun krachten.