Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties

VBVD Beleidsplan 2018 Ledenpublicatie
Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist.
Statuten van de VBVD Ledenpublicatie
Hier vind je de recente statuten van de VBVD. Het is niet toegelaten de statuten te verspreiden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.
Geïnteresseerd in de rechten van je patiënt? Lees er meer over in de huidige "Wet op de Patiëntenrechten" die op 25 mei 2018 vervangen wordt door een nieuwe Europese Verordening, de GDPR.
De VBVD ontvangt nu en dan vragen van haar leden hoe te reageren op klachten over niet-diëtisten die het beroep van diëtist onwettig uitoefenen. Om tegemoet te komen aan deze vraag, geven we je hier graag meer info èn een voorbeeld van een brief voor het neerleggen van een klacht bij de PGC van je regio.
Raadpleeg hier het door de Vlaamse Overheid in 2018 goedgekeurde "Beroepskwalificatiedossier (3015) van de diëtist".
In bijlage kan je het besluit van 30 november 2017 vinden met de benoeming van de leden van de erkenningscommissie van diëtist door de Administrateur-Generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid.
Please find attached Efad's final version of the Briefing Paper on the role of European Public Health Dietitians.
Handouts van de VBVD studiedag van 6 mei 2017
Kenniscentrumsuiker.nl - Nieuwsbrief oktober 2017 "Suiker in perspectief"
KB78 Ledenpublicatie
In het kader van de herziening van KB78  betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen heeft onze beroepsvereniging haar feedback bezorgd aan het kabinet van Minister De Block.