Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties: Wetgeving

"De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bijzondere voedingsproducten terug die in geval van coeliakie of dermatitis herpetiformis thuis worden gebruikt. "
"Koninklijk besluit van 10 januari 1991 mbt de verstrekkingen door diabeteseducatoren."
"Vanaf pag. 3. vind je hier het KB van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist"
"Geïnteresseerd in de rechten van je patiënt? Lees er meer over in de huidige "Wet op de Patiëntenrechten" die op 25 mei 2018 vervangen wordt door een nieuwe Europese Verordening, de GDPR."
"In bijlage kan je het besluit van 30 november 2017 vinden met de benoeming van de leden van de erkenningscommissie van diëtist door de Administrateur-Generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid."
"In het kader van de herziening van KB78  betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen heeft onze beroepsvereniging haar feedback bezorgd aan het kabinet van Minister De Block."
"Persmededeling van Kris Peeters en Maggie Deblock, 25/10/2017"
"Op 16 februari ’17 stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voor. Wat bijgebleven is als cruciale werkpunten voor de diëtist zijn ‘evidence based handelen en gegevensdeling’. Hieronder vind je een samenvatting."
"Zorgvrager is en blijft centraal"
"Europese wetgeving etikettering - aanvulling op artikel van Ann Vandenhoucke"