Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties: VBVD publicaties

"Was je niet op de algemene ledenvergadering van 29 maart 2018? Lees hier het verslag."
"Ontdek hier de digitale folder van de Commissie Diëtisten Gehandicaptenzorg (DGZ)"
"Lees hier het huishoudelijk reglement van de VBVD, goedgekeurd op de ALV van 12/07/2017"
"Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist."
"Hier vind je de recente statuten van de VBVD. Het is niet toegelaten de statuten te verspreiden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur."
"Was je niet op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2017? Lees hier het verslag."
"Handouts van de VBVD studiedag van 6 mei 2017"
"Met plezier blikken wij terug op een succesvolle herfststudiedag op 30/11/2017 in het Provinciehuis te Leuven."
"Er is een e-health werkgroep gestart die met software firma’s overlegt om de software voor diëtisten aan te passen."
"Zin om de presentatie van Vera Van Randwijck van de regionale studiedag op 17 december 2016 te Leuven te herlezen? Dat kan hier."