Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties: VBVD publicaties

"Lees hier het huishoudelijk reglement van de VBVD, goedgekeurd op de ALV van 12/07/2017"
"Lees hieronder de reactie van de commissie "Oncologie""
"Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist."
"Hier vind je de statuten van de VBVD. Het is verboden om deze statuten te verspreiden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur."
"Was u niet op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2017? Lees hier het verslag."
"Met plezier blikken wij terug op een succesvolle herfststudiedag op 30/11/2017 in het Provinciehuis te Leuven."
"Er is een e-health werkgroep gestart die met software firma’s overlegt om de software voor diëtisten aan te passen."
"Handouts van de VBVD studiedag van 6 mei 2017"
"Zin om de presentatie van Vera Van Randwijck van de regionale studiedag op 17 december 2016 te Leuven te herlezen? Dat kan hier."
"Op de Facebookpagina behalen we recordcijfers. Staat jouw activiteit op de Facebookpagina van de Week van de Diëtist? Ga daarvoor naar je eigen FB pagina en schrijf in je tekst @Week van de Diëtist. Veel succes!!"