Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Statuten van de VBVD

Hier vind je de statuten van de VBVD. Het is verboden om deze statuten te verspreiden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.