Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties

Ontdek hier de digitale folder van de Commissie Diëtisten Gehandicaptenzorg (DGZ)
Huishoudelijk reglement Ledenpublicatie
Lees hier het huishoudelijk reglement van de VBVD, goedgekeurd op de ALV van 12/07/2017
De VBVD ontving van EFAD de geupdate versie van het “Nutrition Care Process” model. We onderzoeken nog de mogelijkheid om een Nederlandstalige vertaling te maken.
De VBVD vindt het een gemiste kans om enkel in te zetten op een vergoeding van de behandeling van (extreem) overgewicht via operaties. Zij pleit voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist.
"Het advies van de diëtist biedt de beste garantie op zowel preventie van welvaartsziekten als van voedingstekorten, eetobsessie en eetstoornissen", schrijft Veerle Huysmans samen met een groep docenten en studenten voedings- en dieetkunde van Thomas More Kempen en Erasmus Hogeschool Brussel.
Lees hieronder de reactie van de commissie "Oncologie"
KB Diabeteseducatoren Ledenpublicatie
Koninklijk besluit van 10 januari 1991 mbt de verstrekkingen door diabeteseducatoren.
Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr 9371 betreffende de verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik
KB97 Ledenpublicatie
Vanaf pag. 3. vind je hier het KB van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist
VBVD Beleidsplan 2018 Ledenpublicatie
Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist.