Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Stand van zaken tav het beroepskwalificatiedossier diëtist

De onderwijsadviseur van de FOD, Mevrouw Inge Biot heeft ons eind januari 2018 het besluit meegedeeld van de Vlaamse Regering.