Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

PITACTIEF: Post HBO cursus Neurologische en neuromusculaire ziekten

Nascholing voor diëtisten | Basismodule | 12 juni 2018 | Jaarbeurs Utrecht
12 jun

Neurologische en neuromusculaire aandoeningen hebben een rechtstreeks effect op de voedingstoestand. Het kauwen, slikken, passage door het maag- darmkanaal, longfunctie en het hart kunnen bijvoorbeeld zijn aangetast. Deze aandoeningen hebben ook indirecte effecten op de voedingstoestand door een mogelijk veranderd metabolisme, een afname van beweging en daardoor meer risico op obstipatie en lagere botdichtheid. Een diëtist mag daarom niet ontbreken bij de behandeling in zowel de eerste, tweede en derde lijn van mensen met een neurologische of neuromusculaire ziekte. De post HBO cursus bespreekt de voedingsproblematiek en adequate voedingsinterventies bij neuromusculaire aandoeningen als Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Myotone Dystrofie en de neurologische aandoeningen dwarslaesie en cerebrale parese. De basismodule is voor diëtisten die deze patiënten begeleiden. De schatting is dat er rond de 85 deelnemers zullen zijn. 
De post HBO is een initiatief van Diëtisten voor Spierziekten (DvS), Revanet en PIT Actief.

Meer info?  Die vind je hier: http://www.pitactief.nl/scholing/post-hbo-cursus-voeding-neuromusculaire-aandoeningen-cerebrale-parese-en-dwarslaesie/