Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Algemene Ledenvergadering VBVD 2018

Als lid van de VBVD kun je mee het beleid van je beroepsvereniging bepalen. Dit gebeurt op de jaarlijkse Algemene Vergadering waarin de grote krijtlijnen voor de Raad van Bestuur uitgetekend worden en het werkingsbudget voor 2018 wordt goedgekeurd.

Wij hopen van harte je te kunnen verwelkomen op de Algemene Vergadering 2018 op 29 maart as! Inschrijven kan via email aan info@vbvd.be tot en met donderdag 22 maart 2018.